ES UNA EMPRESA DEDICADA

ECEPA S.L.

ECEPA S.L. ES UNA EMPRESA DEDICADA A:

 

TOT TIPUS D'EXCAVACIONS.

DEMOLICIONS MECÀNIQUES.

DEMOLICIONS CIMENT EXPANSIU.

MONTATGE DE MURS, PEDRA I BLOCS IMITACIÓ.

REPARACIÓ PAVIMENTS.

TREBALLS AUXILIARS A: 

 INDUSTRIES.

CONSTRUCCIÓ

AGRICOLES.

TRES GENERACIONS I 50 ANYS D'EXPERIENCIA.

 UNA AMPLIA GAMA D'EÏNES PER ADABTARSE A

LES NECESITATS DEL MERCAT.