Murs

MURS DE BLOCS TIPUS ESCOLLERA.

 

PROPIETATS COMPARADES AMB ELS MURS DE FORMIGÓ

INFERIOR COST POR M2.

ESTÉTICA MES DECORATIVA.

NO NECESSITA GRANS CIMENTACIONS.

NO NECESITA PERMISOS D' OBRA.

ES POT MONTAR Y DESMONTAR SEMPRE.

MONTATGE MES NET I RÀPIT.

COMPARATS AMB ELS DE PEDRA.

MAJOR REGISTENCIA AMB MENYS MASSA DE MUR.

DEGUT A LA SEVA VERTICALIDAT NO ES PERD ESPAI.

CÀLCULS DE REGISTENCIA CERTIFICADS.

NO NECESSITA GRANS MAQUINARIES PER LA COLOCACIÓ.

MONTATGE MES RÀPID I NET.

 

MURS DE BLOCS DE FORMIGÓ RECICLAT, PER CONTENCIÓ DE TERRES.

ECEPA S.L.